Κορφάδι

Τιμή: 120€ – 150€

null

Με ή χωρίς καπετάνιο

Δεν απαιτείται δίπλωμα

null

30hp

5 άτομα

Ξυλόπορτα / Φαιδομαντρι

Τιμή: 135€ – 165€

null

Με ή χωρίς καπετάνιο

Δεν απαιτείται δίπλωμα

null

30/40hp

6 άτομα

Masa Grande

Price: 200€ – 250€

null

Με ή χωρίς καπετάνιο

Aπαιτείται δίπλωμα

null

90hp

6 άτομα